Wylewki maszynowe

Wylewki maszynowe

Wylewki maszynowe

Nasza oferta obejmuje wylewki, posadzki metodą półsuchą z mixokreta. Poziomy nanoszone są laserowo, posadzka zacierana mechanicznie. Wykonujemy także posadzki przemysłowe oraz betonowe.

Oferujemy konkurencyjną cenę 11 zł m2 bez materiału.

Gwarancja: Gwarancja 36 mies.

Jak zamówić: Więcej informacji udzielamy telefonicznie. Tel 501-966-468, 662-890-619

Pracujemy na sprzęcie Floor Master Cłapa to urządzenie, które zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu wyeliminowania najczęstszych reklamacji występujących przy wykonywaniu podłoży cementowo-piaskowych betonowych tj. rys skurczowych, łódkowanie przy dylatacjach i narożnikach oraz zbyt małej wytrzymałości na ściskanie i ścinanie. Urządzenia służą do niwelowania i zawibrowania podłoży betonowych.

Cłapa Floor Master dzięki specjalnie skonstruowanej głowicy zawibrowuje podłoże na głębokość do 10 cm, co powoduje maksymalne wykorzystanie zbrojenia rozproszonego oraz siatki stalowej, eliminując powstawanie rys skurczowych. Zawibrowanie półsuchej mieszanki powoduje jednocześnie wzmocnienie wytrzymałości na ściskanie do 30% oraz ścinanie do 25%.